Vissza a listához

Living Room Polgári Mulató

17 Kossuth Lajos u. V. kerület

Útvonaltervezés

Your PARTY - Your HOME

A Living Room szórakozóhelyre való belépés feltételei

A szórakozóhely területére beléphet: 

 • aki a szerevezők által meghatározott korú, és azt hitelt érdemlően igazolni tudja
 • nem áll drog és ital hatása alatt
 • kulturált viselkedést tanúsít
 • alkalomhoz illően van öltözve

A szórakozóhelyre behozni TILOS:

 • mindennemű élelmiszert, alkoholos illetve nem alkoholos italt
 • vágó, szúró és veszélyes eszközt

Ezek birtoklása esetén a belépés megtagadható!

A szórakozóhelyről kizárásra kerül az a személy:

 • aki kulturálatlanul, agresszíven viselkedik
 • rongál, garázdálkodik
 • a szórakozóhely szabályait nem tartja be.

Rules of Entry to the Living Room Club

Guests will only be permitted to entry the Club, if:

 • they are of an age determined by the organizers and can 
 • credibly prove it
 • they are not under the influence of drugs or alcohol
 • they exhibit cultured behaviour
 • they are dressed appropriately for the occasion.

Items forbidden to bring to the club:

 • any food, alcoholic or non-alcoholic beverage
 • cutting, stabbing or any other dangerous equipment.

If you own any of these, you may be denied entry!

Persons will be excluded from the club:

 • if they show aggressive, uncultured behaviour
 • if they cause damage or are truculent or breach peace
 • if they disregard the rules of the nightclub.